Tulevaisuudessa metsäkone tuottaa puukarttaa reaaliaikaisesti jo taimikonhoitovaiheessa

Kaukokartoituksella tuotetusta 3D-pistepilvistä jalostetaan jo nyt täsmämetsätalouden mahdollistavaa tietoa. Tietoa voidaan tarkentaa huomattavasti älykkäiden metsäkoneiden mittaustietoja käyttämällä. Jo lähitulevaisuudessa laserkeilaimella ja konenäkökameroilla varustetut metsäkoneet voivat mitata ja tunnistaa metsäkuvion puut ja päivittää metsävaratietoa. Pointcloud-hankkeessa tutkitaan taimikonhoidon robotisointia ja 3D-puukartan luomista. Myös yhdyskuntatekniikan koneet ovat pistepilvitutkimuksemme...