Pointcloud rakentaa maailmaa piste pisteeltä

  Tulevaisuuden paikannusdata on laadukasta, tarkkaa ja kaikkien käytössä. Alan osaaminen ja tietämys kasvaa ja toimijoiden yhteistyö lisääntyy. Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2018 julkaisemassa paikkatietopoliittisessa selonteossa hahmoteltiin...