Kaupungit kasvavat ja muuttuvat. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan näitä muutoksia. Kaavoittajat ja suunnittelijat tarvitsevat työkaluja, joilla voidaan havainnollistaa kaupunkeja jo rakennusvaiheessa, vauhdittaa investointeja ja ehkäistä viivästyksiä rakennusprosessissa.

Pointcloud-hankkeessa kehitetään avoimella alustalla toimivia 3D-kaupunkimalleja, joita voidaan käyttää suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja palveluiden tuottamiseen.

Havainnollistavien 3D-kaupunkimallien avulla muutoksista voidaan viestiä erilaisten kaupunkitilaa käyttävien ryhmien kanssa asukkaista päättäjiin ja rakennusliikkeisiin. Eri käyttäjäryhmien on helpompi suhtautua muutoksiin, kun he pääsevät tarkastelemaan ja arvioimaan niitä 3D-malleista.

Hankkeessa tuotettavat 3D-kaupunkimallit ovat kaikille avoimia. On toivottavaa, että ne sysäävät liikkeelle palvelukehitystä ja synnyttävät digitaalista liiketoimintaa kaupungeissa.