Metsäteollisuus tuottaa viidenneksen Suomen viennistä. Puuntuotantoketjun pitää olla mahdollisimman tehokas metsäkoneiden ominaisuuksista logistiikkaketjuihin, jotta pärjäämme kansainvälisessä hintakilpailussa.

Oikeanlainen puu saadaan käyttöön kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, kun kaukokartoitusteknologialla saatu yksityiskohtainen tieto puustosta yhdistyy metsäkoneiden ohjaukseen. Syntyy älykkäitä metsäkoneita, jotka kartoittavat ja päivittävät tietoja jatkuvasti ympäristöstään. Tiedot mahdollistavat puunkorjuun logistiikkaketjun ja metsänhoidon optimoinnin.

Suomen metsäteollisuuden visio on, että puuhuolto tuottaa lisäarvoa puun arvoketjuun ja tekee siitä lähes kolmanneksen nykyistä kustannustehokkaamman. Suomi tähtää täsmämetsätalouteen, jossa metsät on 3D-mallinnettu niin huolellisesti, että tiedämme tarkkaan, missä mitäkin puulajia on ja miten paljon. Hakkuita pystytään näiden tietojen pohjalta tekemään täsmällisesti. Suuret puuvarastot jäävät historiaan, kun tarvittavaa puutavaraa pystytään noutamaan metsästä lyhyellä varoajalla.

Pointcloud-hankkeessa kehitetään metsäkoneiden automaatiota, eli teknologiaa, jolla laitteet pystyvät laserkeilaamaan ympäristöään ja optimoimaan omaa toimintaansa.