Tuhannet suomalaiset maantiet ovat sorapäällysteisiä. Se on järkevää, kun liikennettä on vähän. Teitä käyttää paikallisliikenteen lisäksi suuret rekat ja työkoneet, jotka kuljettavat metsästä puuta sahoille ja tehtaisiin. Jotta ympäristö olisi niille turvallinen ja käytettävä, teiden pitää olla hyvässä kunnossa.

Pistepilviteknologian avulla teistä pystytään muodostamaan 3D-pintamalleja, joista on apua teiden ylläpidossa. Pistepilviteknologiaa hyödyntävä työkone kerää koko ajan tietoa ympäristöstään ja käyttää sitä samalla optimoidakseen maastoon tehtäviä huoltotoimenpiteitä. 3D-pintamalleista voidaan nähdä aikaisempaa paremmin esimerkiksi tien pinnassa olevia sortumia ja kulumia ja suunnitella toimenpiteet ne silmällä pitäen.

3D-mallinnusta voidaan tehdä esimerkiksi traktorin takaosaan liitettävien terävien avulla. Terä kerää samaan aikaan tietoa, kun se tasoittaa maata ohjaten vesivirrat pois tieltä aiheuttamasta eroosiota.