Pointcloud rakentaa maailmaa piste pisteeltä

  Tulevaisuuden paikannusdata on laadukasta, tarkkaa ja kaikkien käytössä. Alan osaaminen ja tietämys kasvaa ja toimijoiden yhteistyö lisääntyy. Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2018 julkaisemassa paikkatietopoliittisessa selonteossa hahmoteltiin...
Näppärää rakennusmallinnusta käsiskannerilla

Näppärää rakennusmallinnusta käsiskannerilla

Rakennusten sisätilojen ajantasaista 3D-täsmätietoa hyödynnetään monella tavalla teollisuudessa, suunnittelussa, energiatehokkuuden säätelyn apuna ja kulttuurituotannossa. Paikkatietoa hyödyntävien sovellusten määrä ja niihin liittyvä liiketoiminta onkin kasvussa...