Tulvakartoitusten pohjana tarkka ja ajantasainen tieto ympäristöstä

Tulvat ovat uhka rakennuksille, tiestölle ja muulle infrastruktuurille. Tulvariskien tunnistamiseen ja hallintaan pyritään varautumaan yhä paremmin EU:n tulvadirektiivin puitteissa. Suomessa on tunnistettu 21 merkittävää tulvariskialuetta osana direktiivin mukaista tulvasuojelutyötä. Vesistön tulvimisesta aiheutuu suurimmat riskit Rovaniemellä ja Porissa. Meriveden noususta taas aiheutuu merkittäviä riskejä esimerkiksi pääkaupungin ja...