Vappuna 2019 Paikkatietokeskus FGI ja Aalto yliopiston MeMo-tutkimusryhmä laserkeilasivat ja loivat 3D-mallin rakastetusta Havis Amanda-patsaasta. Tänä vuonna julkaisemme datan avoimeen jakoon ja haastamme 3D-mallien ja pelimoottoreiden osaajat käyttämään dataamme ja ilahduttamaan etävappukansaa omilla virtuaalivappu-esityksillä!

1st of May (Vappu) 2019, The Finnish Geospatial Research Institure FGI and MeMo research group of Aalto University created a laser scanning pointcloud and 3D model of the beloved Havis Amanda statue in Helsinki. This year we publish the data and challenge the 3D- and game engine wizards to use our data and create their own virtual 1st of May models/videos to cheer up the distantly celebrating Vappu folks!

Datan voi käydä lataamassa zenodo.org -palvelusta

Kilpailuun osallistutaan jakamalla linkki tehtyyn videoon/malliin Twitterissä, käyttäen hashtagia #pistepilvivappu ja tägäämällä  @fgi_nls ja @pointcloudfi, aikaa on 3.5.2020 klo 12 asti!

Osallistua voi myös lähettämällä linkin sähköpostitse projektikoordinaattori Annukka Pekkariselle (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi).

Parhaan työn tekijöille luvassa rahassa mittaamatonta arvostusta ja myös pieni palkinto!

COMBAT/Pointcloud julkaisee voittajatyön nettisivuilla ja Twitterissä 4.5.2020!

 

The data is available in Zenodo.org

You can participate by sharing a link to your work in Twitter, using hashtag #pistepilvivappu and tagging @fgi_nls and @pointcloudfi, by noon 3rd of May 2020!

You can also participate via e-mail by sending your link to Project coordinator Annukka Pekkarinen (firstname.lastname@nls.fi)

The winner receives honor,  immeasurable in money, as well as a price!

COMBAT/Pointcloud project will publish the winning work at this website and Twitter on 4th of May 2020!