ihmiset

Harri Kaartinen

Harri Kaartinen

Konsortion johtaja ja ryhmänjohtaja (WP5), TkT

Konsortion johtaja Harri Kaartinen on laserkeilauksen metrologian tutkimusprofessori Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hänen erityisalaansa ovat laserkeilauksen laatu ja uudet sovellutukset. Kaartisen tehtävinä hankkeessa ovat kansainväliset vertailututkimukset ja osallistuminen uusien mittausjärjestelmien kehittämiseen.

puhelin  e-mail  twitter

Pirjo Ståhle

Pirjo Ståhle

Vuorovaikutusvastaava, KT

Tietojohtamisen professori ja innovaatiojohtamisen asiantuntija Pirjo Ståhle toimii vierailijaprofessorina Aalto-yliopistossa Laserkeilauksen tutkimuksen huippuyksikössä. Hän vastaa hankkeessa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

puhelin  e-mail  twitter

Timo Ojala

Timo Ojala

Tutkimusryhmänjohtaja (WP3), TkT

Tekniikan tohtori Timo Ojala on tietotekniikan professori Oulun yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat 3D-kaupunkimallit, joita hän kehittää hankkeessa.

puhelin  e-mail

Arto Visala

Arto Visala

Tutkimusryhmänjohtaja (WP2) TkT

Autonomisten järjestelmien tutkimusyhmän vetäjä Arto Visala on Aalto-yliopiston ELEC-koulun EEA-laitoksen professori. Hänen erityisalaansa on kenttärobotiikka (field robotics). Hankkeessa Visala kehittää liikkuvaa kartoitusta työkoneilla. Työkoneiden autonomisointi vaatii koneaistimia, joilla voidaan päivittää myös kaukokartoituksen tuottamaa kuviokohtaista 3D-tietoa koneella tehtävän työn ohessa.

puhelin  e-mail

Hannu Hyyppä

Hannu Hyyppä

Tutkimusryhmänjohtaja (WP4), TkT

Professori Hannu Hyyppä toimii Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin johtajana. Hänen tutkimuksensa painottuu muun muassa alueelliseen 4D-mallinnukseen, geovisualisointiin, virtuaalimalleihin laserkeilaukseen ja kiinteistöjen mallinnukseen. Hyyppä kehittää hankkeessa rakennus- ja paikkatietoa sisältäviä virtuaalisia 3D-kaupunkimalleja. Hänen tehtävänään on myös älykkään tie- ja liikenneympäristön hahmottaminen ja tarvittavan 3D-tiedon kerääminen.

puhelin  e-mail

Petteri Alho

Petteri Alho

FT

Filosofian tohtori Petteri Alho toimii hydrogeografian ja kaukokartoituksen professorina Turun yliopistossa. Hän on myös sekä sovelletun kaukokarkoituksen ja hydrologian dosentti. Alho vastaa hankkeessa vesiväyliin liittyvistä projekteista ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

puhelin  e-mail