Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat järjestivät Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuuden Musiikkitalolla 14.2.2017. Tilaisuus toi yhteen tutkijat ja tiedon hyödyntäjät.

Tarjolla oli tietoiskuja ja ratkaisuriihet, jossa keskusteltiin kuudesta ajankohtaisesta teemasta, esimerkiksi digitaalisen murroksen vaikutuksista teollisuuteen ja palveluihin, kestävän kaupunkikehityksen edellytyksistä sekä kansalaisten yhdenvertaisuudesta teknologisen murroksen keskellä. Kooste tilaisuudesta ja teemojen ratkaisuriihien videot löytyvät Suomen Akatemian verkkosivuilta www.aka.fi/rakkaudestatieteeseen.

Osallistuimme Urbanisaatio ja älykaupungit -ratkaisuriiheen, jossa yhtenä keskustelijana oli hankkeestamme Juha Hyyppä. Juha kertoi 3D-pistepilvien luomista uusista mahdollisuuksista yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Kommentaattoreina toimivat ministeri Anu Vehviläinen, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula.

Juha Hyyppä keskustelemassa pistepilvistä ja 3D-mallinnuksesta STN rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa

 

”Kun kaupunkisuunnitelmat viestitään koko ajan näkyvillä olevilla vuorovaikutteisilla 3D-malleilla, joihin ihmisten omat kokemukset otetaan mukaan, suunnittelu alkaa toimia. Kaupunkisuunnittelun käytäntöjä pitää uudistaa 2D:sta 3D:ksi”, totesi Euroopan alueiden komitean Markku Markkula.

Päivän aikana voi myös tutustua teemojen postereihin ja vierailla ”hypistelynurkassa”, jossa esittelimme uuden miniatyyritiekartoitusdemon hologrammitekniikalla.

Postereilla riitti kiinnostuneita kävijöitä pitkin päivää

Oulun yliopiston tutkijamme Hannu Kukka ja Matti Pouke esittelivät kaupunkinäkymää virtuaalilaseilla

Hologrammidemo tieympäristön pistepilviaineistosta ja sen luokittelusta

 

COMBAT/pointcloudin posterin avoimista kaupunkimalleista löydät täältä, ja rakennetun ympäristön 3d-digitalisaatiosta täältä.

Tilaisuuden järjesti  Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hankkeet etsivät ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin.