Haluatko sinäkin inventoida metsävaroja älypuhelimella tai kannettavalla tietokoneella?

Vasemmalla mobiililaitteella luotu pistepilvi. Oikealla analysoitu mittaustulos rungon halkaisijasta eri korkeuksilla. Lähde: https://doi.org/10.3390/f9010006

Metsävarojen kartoittamisella ja inventoinnilla on suuri tarve. Metsänomistajat ja puun ostajat haluavat tietoa puun tyven paksuudesta, koska sen avulla voidaan suhteellisen helposti mallintaa loput puun biomassasta. Puun biomassa linkittyy vahvasti esimerkiksi metsän terveyteen, yhteyttämiseen, hiilen kiertoon ja ilmaston vaihteluihin ja vankka pohjadata koskien metsiemme biomassaa on tärkeää tietoa monelle muullekin taholle.

Henkilökohtaisella puhelimella tai kannettavalla tietokoneella voi tehdä nykyisin monenlaisia asioita. Kun melkein jokaisen taskusta löytyy työkalu, jolla voi kerätä, tallentaa ja lähettää digitaalista dataa lähes mistä vain ja milloin vain, se avaa lähes rajattomat mahdollisuudet datankeruun joukkoistamiselle (Eng. crowdsourcing).

Alun perin Microsoftin Xbox pelikonsolille tehty Kinect on sensori, joka aistii miljoonia datapisteitä sisältäviä 3D muotoja valonsäteiden avulla ja joka toimii myös käytännössä millä tahansa tavallisella tietokoneella. Ensimmäinen versio Kinect –sensorista julkaistiin vuonna 2010, jonka jälkeen Kinect:istä on julkaistu jo kaksi merkittävästi päivitettyä versiota.

Google Tango oli Android-puhelimien kanssa yhteensopiva lisätyn todellisuuden sovellusten kehitysalusta, johon sisältyi myös 3D sensori, jota on käytetty mm. sisätilojen kartoituksen, sisätilojen suunnittelun ja metsätalouden tutkimuksessa. Google Tango –alustan kehittäminen on sittemmin lopetettu ja korvattu ARCore-nimisellä alustalla, joka toimii niin ikään lukuisissa älypuhelimissa pohjana AR-sovellusten luomiselle. Myös muut valmistajat, kuten Huawei, ovat sisällyttäneet 3D-mittaukseen pystyviä sensoreita älypuhelimiinsa.

Sekä Microsoft Kinect, että Google Tango sensoreilla voi skannata ympäristöä ja tallentaa siitä saatua tietoa. Parhaimmillaan tällaiset edulliset 3D kartoituksen mahdollistavat laitteet voivat mahdollistaa datankeruun joukkoistamisen. Joukkoistamisella kerätyn tutkimusdatan suurimpia haasteita on yleensä luotettavuuden arviointi: jos kerättyä dataa on tarkoitus käyttää esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen tai tarkkuutta vaativan mallin pohjana, on varmistuttava sen oikeellisuudesta.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat selvittivät sensoreiden käyttökelpoisuutta ja mittaustarkkuutta metsäinventointien kannalta; voisivatko esimerkiksi metsänomistajat skannata oman metsänsä ja kuinka luotettavaa dataa metsän biomassasta saa Kinectin tai Google Tangon avulla?

Testi suoritettiin mittaamalla ensin puun todellinen rungon koko mittanauhan ja työntömitan avulla, ja myöhemmin Kinectin ja Google Tangon avulla, joko kannettavalla tietokoneella tai älypuhelimella. Tulosten mukaan molempien ohjelmistojen mittaustulosten virhe oli alle 1 senttimetrin (0,3-0,8cm), mitä pidetään riittävänä tarkkuutena metsätalouden käytännön tarpeisiin. Tutkijoiden mukaan tällainen edullinen ja helppokäyttöinen mittausteknologia voi hyvin kilpailla tulevaisuudessa huomattavasti kalliimpien metsien laserkeilausmenetelmien kanssa. Siirryttäessä moderneihin metsäinventointimenetelmiin, joissa metsäanalyysi perustuu jokaisen yksittäisen puun tarkkaan mittaamiseen, tarvitaan myös referenssipuita, joiden tarkka sijainti ja ominaisuudet tunnetaan. Henkilökohtaisilla mittauksilla ja joukkoistamisella on mahdollisuus tuottaa tulevaisuudessa referenssidataa parhaimmassa tapauksessa koko valtakunnan kattaviin järjestelmiin.

Tulevaisuudessa siis mahdollisesti kuka tahansa voisi mitata kotimetsää älypuhelimella ja saada tietoa sen biomassasta tai vaikka metsään sitoutuneen hiilen määrästä!

Teksti:

Annukka Pekkarinen, Juha Hyyppä & J-P Virtanen

Tervetuloa tutustumaan seuraavan sukupolven sisätilamallinnukseen

Mitä on meneillään sisätilamittauksessa? Mitä eroja mittausmenetelmillä on ja missä mikäkin toimii parhaiten? Miten VR-ympäristöissä käytetään sisätilan pistepilvimallia? Onko organisaatiollasi tutkimustarve, johon et ole löytänyt ratkaisua?

Tervetuloa tutustumaan sisätilamittauksen menetelmiin seminaariimme torstaina 5.4.2018 klo 9-12! Tilaisuus järjestetään Helsingin Pasilassa. Luvassa demoja, tietoa, keskusteluja ja kohtaamisia alan osaajien kesken.

Seminaarin ohjelmassa on Combat/Pointcloud-hankkeessa tehdyn Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston sisätilamittaustutkimuksen esittelyä: mm. menetelmävertailun tulokset, SLAM-tekniikka, FGI Slammerin esittely, 360-kamerat, NavVis -demo, Zeb-Revo, Pistepilvi-VR sekä mittauslaite- ja sovellusdemoja.

Ilmoittaudu mukaan torstaihin 29.3. mennessä linkistä. Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat tiedot sijainnista ja ohjelmasta huhtikuun alussa.

Indoor mapping with FGI Slammer

Videolla FGI:n SLAM-laitteistolla mallinnettua mittatarkkaa sisätilan pistepilveä.

Pistepilvitietoa päätöksentekoon Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmat järjestivät yhteisen Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuuden Finlandia-talolla 14.2.2018. Tilaisuus toi yhteen tutkijat, päättäjät ja tutkitusta tiedosta kiinnostuneet kansalaiset.

“Strateginen tutkimus rakentaa Suomen seuraavan 100 vuoden tarinaa”, avasi ministeri Anu Vehviläinen tilaisuuden korostaen näyttöperusteisen tiedon tarvetta.

Arto Visala kertoi hankkeemme työstä täsmämetsätalouden teknologiamurroksessa. Yhdistämme metsäkoneisiin kaukokartoitussensoreita, joiden avulla kone ”näkee” ympärilleen. Tietoa voidaan käyttää yhdistellen muihin kaukokartoitusaineistoihin. Tämä uusi näkökulma mahdollistaa kuljettajan auttamisen, työn automatisoinnin sekä täsmämetsätiedon keruun.Tarkat, yksittäisen puun tarkkuuden metsän 3d-mallit ovat osa pistepilviekosysteemiä, jolla on lukuisia sovellusmahdollisuuksia.

“Suomi tarvitsee tarkkaa metsätietoa, että saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet”, kuvasi ministeri Kimmo Tiilikainen tiedon hyötyjä.

STN18 Arto Visala: Kuinka uusi teknologia voi auttaa biotalouden kehittämisessä?

Miltä Oulun Rotuaari näyttää vuonna 2040 ja miten kansalaiset kokevat kaupunkitilan? Miten optimoida metsänhoitotoimet? Miten tarkasti tie ympäristöineen voidaan mallintaa liikkuvasta ajoneuvosta? Esittelimme tapahtumassa myös posterimme pistepilvitiedosta päätöksenteossa sekä hologrammimallin tieympäristön pistepilvimallinnuksesta Paikkatietokeskuksen laserkeilausjärjestelmällä (kuvassa).

Tiivistelmä tilaisuudesta, esitykset ja materiaalit Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumasta ovat saatavilla Strategisen tutkimusneuvoston tapahtumasivuilla

Hologramminäytössä pienoismalli Paikkatietokeskuksen ROAMER-laserkeilausjärjestelmästä ja järjestelmällä kerättyä pistepilvidataa. Kuvaaja Julia Hautojärvi, Maanmittauslaitos.

Otsikkokuvassa Arto Visala, Mari Pantsar (Sitra), Kimmo Tiilikainen ja Joni Hautojärvi (Norilsk Nickel) keskustelemassa Miten Suomesta tulee luonnonvarojen ja energian viisaan käytön mallimaa? -ratkaisuriihessä. Kuvaaja Heli Honkanen, Maanmittauslaitos.

Laserkeilauksen uudet tuulet kiinnostavat maailmalla

Kun pistepilvien alalla etsitään uutta, kansainvälinen yleisö kääntää katseensa pohjoiseen. Pointcloud- hankkeen tutkijoiden artikkeli liikkuvasta laserkeilauksesta ylsi GIM International -lehden vuoden 2016 kymmenen luetuimman joukkoon.

Artikkelissa Laser Scanner in a Backpack – The Evolution towards All-terrain Personal Laser Scanners Antero Kukko, Harri Kaartinen ja Juho-Pekka Virtanen esittelivät Paikkatietokeskuksessa kehitetyn Akhka R2 -reppulaserkeilaimen luomia uusia mahdollisuuksia erilaisissa käyttöympäristöissä.

Millimetrintarkkaa pistepilveä tuottava reppukeilain tuo ympäristön 3D-mittauksiin lisää joustavuutta. Kannettava keilainjärjestelmä tarjoaa ratkaisun esimerkiksi ilmasta kerätyn aineiston katvealueiden kartoittamiseen. Se on omiaan siinä työssä mikä on ollut aiemmin lähes mahdotonta toteuttaa liikkuvalla laserkeilauksella: vaikeakulkuisten kohteiden, monimutkaisten kaupunkiympäristöjen ja metsien yksityiskohtaisessa kartoittamisessa.

Henkilökohtaisten laserkeilauslaitteistojen kehitys ja käyttöönotto mahdollistavat nykyistä yksityiskohtaisempien tietojen kustannustehokkaan keräämisen tarkkojen 3D-mallien pohjaksi. Menetelmien kehittyminen hyödyttää monien eri alojen osaajia aina maantieteilijöistä ja metsänhoitajista kaupunkisuunnittelijoihin.

Myös toinen tutkijoidemme artikkeli julkaistiin viime vuonna GIM Internationalissa. Artikkelissa The Current State of the Art in UAS-based Laser Scanning esiteltiin alan uusia tuulia vertailemalla miehittämättömässä ilmalaserkeilauksessa hyödynnettävien laserkeilausjärjestelmien käyttömahdollisuuksia erityyppisissä kohteissa sekä arvioimalla niiden etuja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Tavoitteenamme on, että työmme jättää jäljen kansainvälisen tiedemaailman menestystarinoihin myös vuonna 2017.

 

Suomi Areenassa voi virtuaaliautoilla Ylläksen maisematien

Heinäkuu tuo mukanaan Suomi Areenan, jossa voi jälleen moikata myös tutkijaa. Esittelemme tänä vuonna AuroRalli-virtuaalipeliä. Pelissä ajetaan aidossa pistepilvi- ja ilmakuva-aineistosta kootussa Ylläksen maisematien 3D-mallissa.

AuroRallilla haluamme havainnollistaa virtuaaliympäristöihin rakennettujen sovelluksien mahdollisuuksia. Perustuuko seuraava menestystarinamme seikkailuun tosiympäristössä? Myös hyötypelit (engl serious gaming) ovat kasvava ala. Niissä voidaan vaikkapa tuoda uutisaihe itse läpikäytäväksi 3D-tarinaksi, lentää lentosimulaattorissa tai kuntouttaa vammautunutta virtuaalitodellisuuden avulla.

Tutkijoiden tehtävä on luoda mahdollisuuksia sovelluksille ja sovellusaloille, joita ei kenties vielä ole keksittykään. Tavoitteenamme on luoda pohjaa uusille innovaatioille: esimerkiksi julkisille palveluille tai seuraavalle menestysyritykselle. Tutkimustuloksena voi olla tieympäristön kohteet automaattisesti tunnistava menetelmä tai tapa kerätä avointa dataa liikkuvilla sensoreilla. Tutkimuskohteita löydämme yhteiskehittämällä alan toimijoiden kanssa.

Harrin ja/tai Helin tavoitat Maanmittauslaitoksen teltalta kansalaistorilta maanantaista keskiviikkoon 10.-12.7.. Tervetuloa virtuaaliautoilemaan ja juttelemaan 3d-digitalisaation mahdollisuuksista!

Harri Kaartinen Suomi Areena 2016
Harri Kaartinen ja reppukeilain Suomi Areenassa 2016

AuroRalli on osa Paikkatietokeskuksen työtä Liikenneviraston vetämässä Aurora-hankkeessa. Peliä voi pelata myös Liikenneviraston aulassa. Lue lisää tiedotteesta.