Meille ihmisille joulu ja vuodenvaihde merkitsevät usein jonkin ajanjakson alkua ja loppua, muutosta ainakin ajatuksen tasolla, ja toivottavasti hetken lomaa arjesta. Luonnossa jatkuvuus ei ole kiinni päivämäärästä tai uudenvuoden lupauksista. Floora ja fauna eivät mieti missä vuodessa mennään, vaan kuinka eletään tässä ja nyt, kuinka hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja oppia uutta.

Myös tutkimus elää ihmisten kalenterin mukaan: rahoitusjakso määrittää ketkä ovat mukana projektissa ja kuinka kauan. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus on yksi harvoista pitkäjänteiseen tutkimukseen myönnetyistä resursseista, ja tämän myötä “tutkimuksen vuodenvaihteita” ei tule vastaan niin usein kuin monessa muussa hankkeessa. Jatkuvuus parantaa suuresti tutkijoiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia sitoutua ja vaikuttaa tutkimuksen tavoitteisiin. Väliarviointi on tarpeen laadun varmistamiseksi, ja 2015 käynnistyneen COMBAT/Pointcloud-hankkeemme jatkorahoitus oli arvioinnin kohteena menneenä syksynä.

Hankkeen väliarvioinnissa meitä kiiteltiin aktiivisesta ja laajasta julkaisutoiminnasta, yritysyhteistyöstä sekä käsitteellisten uutuuksien ja teknologisten sovellusten luomisesta monitieteisesti. Hankkeen menetelmiä on mm. pilotoitu Liikenneviraston kanssa ja olemme toteuttaneet teknologiasiirtoa YLE:n kanssa.  Väliarvioinnin perusteella STN myönsi hankkeellemme vappuun 2021 asti jatkuvan rahoituksen, jonka turvin lähdemme jatkamaan työtä.

Strategisen tutkimuksen hankkeiden tehtävänä on tutkimuksen lisäksi vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa. Tutkimuksen tulokset täytyy saada nopeammin perustellusti oikeiden päätösten taustalle. Vaikka olemme jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa, on STN-vuorovaikutus laajuudessaan ollut tutkijoille uusi haaste – ja mahdollisuus. Olemme STN-hankkeista teknisin: tutkimme uusia mahdollisuuksia, joita robotiikan, paikkatiedon ja laskennan kehitys 3d-digitalisaatiolle avaa. Mutta tavoitteena on olla myös ihmisläheinen: kuinka uudet tekniikat parantavat jokaisen elämää ja mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin päätöksiin. Teknologiakeskustelun intoutuessa joskus hypeen asti, etenkin digitalisaation suhteen, tutkijan luonteva näkökulma on asiantuntijuus: mikä on teknisesti mahdollista ja miten tarttua haasteisiin aivan uusilla ratkaisuilla.

Ruohonjuuritasolla teemme laajaa yritys- ja tutkimusyhteistyötä. Yhteiskehittämällä jaamme olemassa olevaa osaamista ja tunnistamme uusia haasteita. Alan toimijoiden lisäksi haluamme näkyä laajalle yleisölle. Olemmekin olleet mukana useissa tapahtumissa tiedekonferensseista ja ammattilaistapahtumista lasten Kutitus-tiedefestivaaliin ja Suomi Areenaan. Tulevana kolmevuotiskautena jatkamme vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa laajalla skaalalla ja pyrimme yhä tarkemmin seuraamaan ja kommentoimaan myös esimerkiksi alan lainsäädännön kehitystä.

Rauhallista Joulua ja Yhteistyörikasta Uutta Vuotta!

Harri Kaartinen

P.S. Oheisessa kuvassa on 50 km/h vauhdissa liikkuvalla laserkeilauksella taltioitu tienvarressa olevan kuusen pistepilvi. Koristeet on lisätty jälkikäteen.