Ihmiset

Harri KaartinenHarri Kaartinen

Harri Kaartinen

Konsortion johtaja ja ryhmänjohtaja (WP5), TkT

 +358 40 192 0836

 harri.kaartinen (at ) nls.fi

 @HarriKaartinen

Konsortion johtaja Harri Kaartinen on laserkeilauksen metrologian tutkimusprofessori Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hänen erityisalaansa ovat laserkeilauksen laatu ja uudet sovellutukset. Kaartisen tehtävinä hankkeessa ovat kansainväliset vertailututkimukset ja osallistuminen uusien mittausjärjestelmien kehittämiseen.

Pirjo Ståhle

Pirjo Ståhle

Vuorovaikutusvastaava, KT

 +358 294 482807

 pirjo (at) stahle.fi

 @pirjo_stahle

Tietojohtamisen professori ja innovaatiojohtamisen asiantuntija Pirjo Ståhle toimii vierailijaprofessorina Aalto-yliopistossa Laserkeilauksen tutkimuksen huippuyksikössä. Hän vastaa hankkeessa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Timo Ojala

Timo Ojala

Tutkimusryhmänjohtaja (WP3), TkT

 +358 294 482807

 timo.ojala (at) oulu.fi

Tekniikan tohtori Timo Ojala on tietotekniikan professori Oulun yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat 3D-kaupunkimallit, joita hän kehittää hankkeessa.

Arto Visala

Arto Visala

Tutkimusryhmänjohtaja (WP2) TkT

 +358 50 575 5936

 arto.visala (at) aalto.fi

Autonomisten järjestelmien tutkimusyhmän vetäjä Arto Visala on Aalto-yliopiston ELEC-koulun EEA-laitoksen professori. Hänen erityisalaansa on kenttärobotiikka (field robotics). Hankkeessa Visala kehittää liikkuvaa kartoitusta työkoneilla. Työkoneiden autonomisointi vaatii koneaistimia, joilla voidaan päivittää myös kaukokartoituksen tuottamaa kuviokohtaista 3D-tietoa koneella tehtävän työn ohessa.

Hannu HyyppäHannu Hyyppä

Hannu Hyyppä

Tutkimusryhmänjohtaja (WP4), TkT

 +358 50 512 2520

 hannu.hyyppa (at) aalto.fi

Professori Hannu Hyyppä toimii Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin johtajana. Hänen tutkimuksensa painottuu muun muassa alueelliseen 4D-mallinnukseen, geovisualisointiin, virtuaalimalleihin laserkeilaukseen ja kiinteistöjen mallinnukseen. Hyyppä kehittää hankkeessa rakennus- ja paikkatietoa sisältäviä virtuaalisia 3D-kaupunkimalleja. Hänen tehtävänään on myös älykkään tie- ja liikenneympäristön hahmottaminen ja tarvittavan 3D-tiedon kerääminen.

Petteri Alho

Petteri Alho

FT

 +358 2 333 5594

 petteri.alho (at) utu.fi

Filosofian tohtori Petteri Alho toimii hydrogeografian ja kaukokartoituksen professorina Turun yliopistossa. Hän on myös sekä sovelletun kaukokarkoituksen ja hydrologian dosentti. Alho vastaa hankkeessa vesiväyliin liittyvistä projekteista ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Heli HonkanenHeli Honkanen

Heli Honkanen

FM, Projektikoordinaattori

 +358 40 661 6004

 heli.honkanen (at) nls.fi

 @helihon

Heli Honkanen toimii Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa projektikoordinaattorina ja on yhteyshenkilö hankkeen käytännön asioissa. Hän hoitaa hankkeen koordinointia, viestintää ja vuorovaikutusta.