vaikutukset metsiin

Pistepilviteknologia vauhdittaa metsä- ja metsäkonealan uusiutumista

 

Tulevaisuuden metsäkone kartoittaa metsät, mittaa pinnanmuodostumat ja tarkastaa eri puulajien kasvutilanteen. Metsäkoneisiin liitettävien laserkeilainten keräämien 3D-pistepilvien avulla saadaan tietoa esimerkiksi hakkuista ja puiden kasvutilanteesta. Samalla koneet skannaavat ekologisimmat reitit puunhakkuukohteisiin, jolloin puunhankinnan logistiikkaketju lyhenee. Puuerien tuotanto nopeutuu ja laatu paranee.

Pistepilvi Sähkölinjasta metsässä

 

Pointcloud-hanke kehittää laserkeilausteknologiaa, joka lisää metsäkoneiden älykkyyttä. Tavoitteena on luoda metsäkone, joka osaa liikkua luontoa ja polttoainetta säästäen. Oman, jatkuvasti päivittyvän 3D-karttansa avulla kone pystyy tunnistamaan eri puulajit toisistaan.

Tutkija laserkeilaa metsää mönkijällä

Pointcloud-hanke tuottaa metsäkoneiden digitalisaatiossa tarvittavaa osaamista: hankkeen avulla kumppaniyritykset tavoittelevat globaalia markkinajohtajuutta metsäkonemarkkinoilla. Pistepilviekosysteemien avulla tuotetaan tulevaisuudessa ekologisempia, tarkempia ja taloudellisempia koneita kansainvälisille markkinoille.