vaikutukset väyliin

Digitalisoidut väylät parantavat turvallisuutta

 

Rakennus-, infra- ja yhdyskunta-alan yritysten käyttämä teknologia vanhenee vauhdilla, kun uudet kartoitustavat mullistavat alaa.

Pistepilvien käytöllä voidaan seurata väylien ja niiden ympäristöjen kuntoa sekä havaita nopeasti vauriota. Pistepilvimallintamalla vesiväyliä ja -alueita voidaan varautua ympäristöuhkiin, kuten esimerkiksi saasteiden kulkeutumiseen ja tulviin. Suomen tieturvallisuus perustuu jatkuvaan teiden kunnossapitoon. Tulevaisuudessa teillä liikkuvat autot laserkeilaavat ympäristöä ja tuottavat jatkuvasti pistepilvitietoa väylistä ja niiden ympäristöistä.

 

Pistepilvikuva tieympäristöstä

Pointcloud-hanke tuottaa väyläympäristöistä tietoa kunnossapidon, ympäristönsuunnittelun, meluntorjunnan ja tieturvallisuuden parantamiseen.  Hanke käyttää kartoittamiseen Paikkatietokeskus FGI:n yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa kehittämiä liikkuvia laserkeilauslaitteita.

Pistepilvi sähkölinjasta metsässä

Hanke kehittää sensori- ja kartoitusteknologiaa, joilla pystytään keräämään erilaisista kulkuväylistä informaatiota. Tutkimuksen pääpaino on tie- ja liikenneympäristöissä, voimalinjoissa, vesiväylissä ja rautateissä.