Vaikutukset väyliin

 

Digitalisoidut väylät parantavat turvallisuutta

Rakennus-, infra- ja yhdyskunta-alan yritysten käyttämä teknologia vanhenee vauhdilla, kun uudet kartoitustavat mullistavat alaa.

Pistepilvien käytöllä voidaan seurata väylien ja niiden ympäristöjen kuntoa sekä havaita nopeasti vauriota. Pistepilvimallintamalla vesiväyliä ja -alueita voidaan varautua ympäristöuhkiin, kuten esimerkiksi saasteiden kulkeutumiseen ja tulviin. Suomen tieturvallisuus perustuu jatkuvaan teiden kunnossapitoon. Tulevaisuudessa teillä liikkuvat autot laserkeilaavat ympäristöä ja tuottavat jatkuvasti pistepilvitietoa väylistä ja niiden ympäristöistä.

Lahden testikenttä

Pointcloud-hanke tuottaa väyläympäristöistä tietoa kunnossapidon, ympäristönsuunnittelun, meluntorjunnan ja tieturvallisuuden parantamiseen.  Hanke käyttää kartoittamiseen Paikkatietokeskus FGI:n yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa kehittämiä liikkuvia laserkeilauslaitteita.

Sähkölinja metsässä - vaikutukset väyliin

Hanke kehittää sensori- ja kartoitusteknologiaa, joilla pystytään keräämään erilaisista kulkuväylistä informaatiota. Tutkimuksen pääpaino on tie- ja liikenneympäristöissä, voimalinjoissa, vesiväylissä ja rautateissä.