poimintoja julkaisuista

Nationwide Point Cloud—The Future Topographic Core Data

Virtanen J-P, Kukko A, Kaartinen H, Jaakkola A, Turppa T, Hyyppä H, Hyyppä J. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2017; 6(8):243.

Julkaisussa haetaan vastausta kysymykseen: Entäpä jos tulevaisuudessa maastotietokannan runkona olisikin tiheä kansallinen laserkeilausaineisto?

Comparison of the Selected State-Of-The-Art 3D Indoor Scanning and Point Cloud Generation

Lehtola VV, Kaartinen H, Nüchter A, Kaijaluoto R, Kukko A, Litkey P, Honkavaara E, Rosnell T, Vaaja MT, Virtanen J-P, Kurkela M, El Issaoui A, Zhu L, Jaakkola A, Hyyppä J. Methods. Remote Sensing. 2017; 9(8):796.

Viiden kaupallisen järjestelmän ja kolmen tutkimusprototyypin vertailu sisätilakartoitukseen.

Graph SLAM correction for single scanner MLS forest data under boreal forest canopy

Antero Kukko, Risto Kaijaluoto, Harri Kaartinen, Ville V. Lehtola, Anttoni Jaakkola, Juha Hyyppä. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 132, 2017, Pages 199-209.

Metsässä liikkuvan laserkeilauksen tarkkuuteen vaikuttaa eniten puiden aiheuttama satelliittipaikannuksen epätarkkuus. Julkaisussa kerrotaan kuinka paikannuksen epätarkkuutta voidaan korjata mitatun datan perusteella.

Comparison of Laser and Stereo Optical, SAR and InSAR Point Clouds from Air- and Space-Borne Sources in the Retrieval of Forest Inventory Attributes

Yu, X., Hyyppä, J., Karjalainen, M., Nurminen, K., Karila, K., Vastaranta, M., Kankare, V., Kaartinen, H., Holopainen, M., Honkavaara, E., Kukko, A., Jaakkola, A., Liang, X., Wang, Y., Hyyppä, H., Katoh, M., 2015.

Julkaisussa vertaillaan eri tavoin tuotettuja pistepilviä metsäinventoinnissa.

Accuracy of Kinematic Positioning Using Global Satellite Navigation Systems under Forest Canopies

Kaartinen, H., Hyyppä, J., Vastaranta, M., Kukko, A., Jaakkola, A., Yu, X., Pyörälä, J., Liang, X., Liu, J., Wang, Y., Kaijaluoto, R., Melkas, T., Holopainen, M., Hyyppä, H., 2015.

Julkaisussa esitetään tulokset satelliittipaikannuksen tarkkuudesta metsässä liikkuessa.

SLAM-Aided Stem Mapping for Forest Inventory with Small-Footprint Mobile LiDAR

Tang, J., Chen, Y., Kukko, A., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Khoramshahi, E., Hakala, T., Hyyppä, J., Holopainen, M., Hyyppä, H​., 2015.

Julkaisussa esitetään tulokset SLAM-tekniikan hyödyntämisestä puunrunkojen kartoituksessa liikkuvalla laserkeilauksella.

Laser Scanner in a Backpack: the evolution towards all-terrain personal laser scanners

Kukko, A., Kaartinen, H., Virtanen, J-P., 2016.

Julkaisussa esitellään Akhka-selkäreppukeilain, jolla on mahdollista kartoittaa nopeasti ja yksityiskohtaisesti haastaviakin kohteita, kuten katu-, teollisuus- ja jokiympäristöjä.

Terrestrial laser scanning in forest inventories.

Liang, X., Kankare, V., Hyyppä, J., Wang, Y., Kukko, A., Haggrén, H., Yu, X., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Guan, F., Holopainen, M., Vastaranta, M., 2016.

Julkaisu on laajasti huomiota saanut review-artikkeli maalaserkeilauksen käytöstä metsäinventoinnissa.

Multispectral Airborne Laser Scanning for Automated Map Updating

Matikainen, L., Hyyppä, J., Litkey, P., 2016.

Julkaisu on yksi ensimmäisistä maailmalla uuden monikanavakeilauksen mahdollisuuksista.

International Benchmarking of the Individual Tree Detection Methods for Modeling 3D Canopy Structure for Silviculture and Forest Ecology Using Airborne Laser Scanning

Wang, Y., Hyyppä, J., Liang, X., Kaartinen, H., Yu, X., Lindberg, E., Holmgren, J., Qin, Y., Mallet, C., Ferraz, A., Tor-abzadeh, H., Morsdorf, F., Zhu, L., Liu, J., Alho, P., 2016.

Julkaisu on kansainvälinen vertailututkimus metsien ilmalaserkeilausmenetelmistä. Kyseessä on jatkotutkimus vuonna 2012 julkaistulle artikkelille, joka on yksi aihepiirin viitatuimmista maailmassa.

kaikki hankkeen julkaisut

 • 2020

  Alavesa P, Pakanen M, Ojala T, Pouke M, Kukka H, Samodelkin A, Voroshilov A & Abdellatif M (2020) Embedding virtual environments into the physical world: Memorability and co-presence in the context of pervasive location-based games. Multimedia Tools and Applications 79, 3285–3309. DOI: https://doi.org/10.1007/s11042-018-7077-z.

  Dai, W., Yang, B., Liang, X., Dong, Z., Huang, R., Wang, Y., Pyörälä, J. and Kukko, A., 2020. Fast registration of forest terrestrial laser scans using key points detected from crowns and stems. International Journal of Digital Earth, pp.1-19. https://doi.org/10.1080/17538947.2020.1764118.

  Hyyppä, E., Kukko, A., Kaijaluoto, R., White, J.C., Wulder, M.A., Pyörälä, J., Liang, X., Yu, X., Wang, Y., Kaartinen, H., Virtanen, J-P., Hyyppä, J. 2020. Accurate derivation of stem curve and volume using backpack mobile laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.161,Pages 246-262. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.01.018.

  Hyyppä,Eric., Hyyppä, J., Hakala, T., Kukko, A., Michael A. Wulder, Joanne C. White, Jiri Pyörälä, Xiaowei Yu, Yunsheng Wang, Juho-Pekka Virtanen, Onni Pohjavirta, Xinlian Liang, Markus Holopainen, Harri Kaartinen, Under-canopy UAV laser scanning for accurate forest field measurements, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 164, 2020, p. 41-60. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.03.021.

  El-Mahgary, S., Virtanen, J.P. and Hyyppä, H., 2020. A Simple Semantic-Based Data Storage Layout for Querying Point Clouds. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(2), p.72. https://doi.org/10.3390/ijgi9020072

  Lappi, O., Pekkanen, J., Rinkkala, P. et al. Humans use Optokinetic Eye Movements to Track Waypoints for Steering. Sci Rep 10, 4175 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-60531-3.

  Lotsari, E., Hackney, C., Salmela, J., Kasvi, E., Kemp, J., Alho, P., and Darby, S. E. ( 2020) Sub‐arctic river bank dynamics and driving processes during the open‐channel flow period. Earth Surf. Process. Landforms, 45: 1198– 1216. https://doi.org/10.1002/esp.4796.

  Matikainen, L., Karila, K., Litkey, P., Ahokas, E., Hyyppä, J., 2020. Combining single photon and multispectral airborne laser scanning for land cover classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 164: 200-216. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.021

  Pakanen M, Alavesa P, Arhippainen L & Ojala T (2020) Stepping out of the classroom – Anticipated user experiences of web-based mirror world like virtual campus. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments 10(1):1-23. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/IJVPLE.2020010101.

  J. Salmela, E. Kasvi, M.T. Vaaja, H. Kaartinen, A. Kukko, A. Jaakkola, P. Alho, 2020. Morphological changes and riffle-pool dynamics related to flow in a meandering river channel based on a 5-year monitoring period using close-range remote sensing. Geomorphology, Vol. 352. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106982.

  Turunen, M., Turtola, E., Vaaja, M. T., Hyväluoma, J., & Koivusalo, H. (2020). Terrestrial laser scanning data combined with 3D hydrological modeling decipher the role of tillage in field water balance and runoff generation. CATENA, 187, 104363. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104363.

  Virtanen, J.P., Daniel, S., Turppa, T., Zhu, L., Julin, A., Hyyppä, H. and Hyyppä, J., 2020. Interactive dense point clouds in a game engine. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 163, pp.375-389. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.03.007.

  Ylipulli J, Pouke M, Luusua A & Ojala T (2020) From hybrid spaces to “imagination cities”: A speculative approach to virtual reality. In: Willis KS & Aurigi A (eds.) The Routledge Companion to Smart Cities, Routledge, London.

   

 • 2019

  Florea C, Alavesa P, Arhippainen L, Pouke M, Huan W, Haukipuro L, Väinämö S, Niemelä A, Cortés Orduña M, Pakanen M & Ojala T (2019) Extending a user involvement tool with virtual and augmented reality. Proc. 2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR 2019), Osaka, Japan, 925-926. DOI: https://doi.org/10.1109/VR.2019.8798299.

  Julin, A., Jaalama, K., Virtanen, J.-P., Maksimainen, M., Kurkela, M., Hyyppä, J., and H. Hyyppä, 2019. Automated Multi-Sensor 3D Reconstruction for the Web. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(5), 221. https://doi.org/10.3390/ijgi8050221.

  M Lehtomäki, A Kukko, L Matikainen, J Hyyppä, H Kaartinen, A Jaakkola. Power line mapping technique using all-terrain mobile laser scanning. Automation in Construction 105 (2019), 102802

  VV Lehtola, M Lehtomäki, H Hyyti, R Kaijaluoto, A Kukko, H Kaartinen, J Hyyppä, Preregistration Classification of Mobile LIDAR Data Using Spatial Correlations.  (2019) p. 1-16 IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

  Kasvi, E., Salmela, J., Lotsari, E., Kumpula, T., Lane, S.N., Comparison of remote sensing based approaches for mapping bathymetry of shallow, clear water rivers. (2019). Geomorphology, 333: 180-197.

  Kasvi E, Lotsari E, Kumpumäki M, Dubrovin T, Veijalainen N. (2019). Effects of Climate Change and Flow Regulation on the Flow Characteristics of a Low-Relief River within Southern Boreal Climate Area. Water: 11:1827.

  Khoramshahi E, Campos MB, Tommaselli AMG, Vilijanen N, Mielonen T, Kaartinen H, Kukko A, Honkavaara E. Accurate Calibration Scheme for a Multi-Camera Mobile Mapping System. Remote Sensing. 2019; 11(23):2778.

  Kukko, A & Kaartinen, H 2019, Multiplatform mobile laser scanning. in B Riveiro & R Lindenbergh (eds), Laser Scanning: An Emerging Technology in Structural Engineering. ISPRS Book Series, no. 14, pp. 19-36. DOI: 10.1201/9781351018869-3.

  Lang, J., Alho, P., Kasvi, E., Goseberg, N., and J. Winsemann, 2019. Impact of Middle Pleistocene (Saalian) glacial lake-outburst floods on the meltwater-drainage pathways in northern central Europe: Insights from 2D numerical flood simulation. Quaternary Science Reviews, 209: 82-99. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.02.018.

  Lehtola, V. V., Hyyti, H., Keränen, P., & Kostamovaara, J. (2019). Single photon lidar in mobile laser scanning: the sampling rate problem and initial solutions via spatial correlations. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 91-97.

  Liang, X., Wang, Y., Pyörälä, J., Lehtomäki, M., Yu, X., Kaartinen, H., Kukko, A., Honkavaara, E., Issaoui, A. E. I., Nevalainen, O., Vaaja, M., Virtanen, J-P., Katoh, M., Deng, S., (2019). Forest in situ observations using unmanned aerial vehicle as an alternative of terrestrial measurements. Forest Ecosystems, 6(1), 20.

  Li, W., Jiang, C., Chen, Y*., Hyyppä, J., Tang, L., Li, C., & Wang, S. W. (2019). A Liquid Crystal Tunable Filter-Based Hyperspectral LiDAR System and Its Application on Vegetation Red Edge Detection. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(2), 291-295. https://doi.org/10.1109/LGRS.2018.2870143

  Lotsari, E., Tarsa, T., Kämäri, M., Alho, P., Kasvi, E., Spatial variation of flow characteristics in a subarctic meandering river in ice‐covered and open‐channel conditions 2019. A 2D hydrodynamic modelling approachEarth Surface Processes and Landforms 44: 1509-1529.

  Maksimainen M, Kurkela M, Bhusal P, Hyyppä H. Calculation of Mesopic Luminance Using per Pixel S/P Ratios Measured with Digital Imaging. LEUKOS. 2019 Jan 9:1-9.

  T Nylén, E Kasvi, J Salmela, H Kaartinen, A Kukko, A Jaakkola, et al. (2019) Improving distribution models of riparian vegetation with mobile laser scanning and hydraulic modelling. PLoS ONE 14(12): e0225936. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225936

  Pouke M, Ylipulli J, Rantala S, Alavesa P, Alatalo T & Ojala T (2019) A qualitative study on the effects of real-world stimuli and place familiarity on presence. Proc. IEEE 5th Workshop on Everyday Virtual Reality (WEVR 2019), Osaka, Japan. DOI: https://doi.org/10.1109/WEVR.2019.8809590.

  Virtanen, J.-P., Antin, K.-N., Kurkela, M., and H. Hyyppä, 2019. The feasibility of using a low-cost depth camera for 3D scanning in mass customization. Open Engineering, 9(1): 450-458. https://doi.org/10.1515/eng-2019-0056.

  Zhu, L., Kukko, A., Virtanen, JP, Hyyppä, J., Kaartinen, H., Hyyppä, H., Turppa, T. 2019. Multisource Point Clouds, Point Simplification and Surface Reconstruction, Remote Sensing, Remote Sens. 2019, 11(22), 2659.

   

 • 2018

  Lotsari, E. S., Calle, M., Benito, G., Kukko, A., Kaartinen, H., Hyyppä, J., Hyyppä, H., and Alho, P.(2018) Topographical change caused by moderate and small floods in a gravel bed ephemeral river – a depth-averaged morphodynamic simulation approach, Earth Surf. Dynam., 6, 163-185.

  Liang X, Kukko A, Hyyppä J, Lehtomäki M, Pyörälä J, Yu X, Kaartinen H, Jaakkola A, Wang Y. In-situ measurements from mobile platforms: An emerging approach to address the old challenges associated with forest inventories. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 2018, 146,97-107.

  Hyyti H, Lehtola V.V, Visala A. Forestry crane posture estimation with a two‐dimensional laser scanner. J Field Robotics. 2018;35:1025-1049. https://doi.org/10.1002/rob.21793

  Pouke M, Tiiro A, LaValle SM & Ojala T (2018) Effects of visual realism and moving detail on cybersickness. Proc. 25th IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR 2018), Reutlingen, Germany, 665-666. DOI: https://doi.org/10.1109/VR.2018.8446078.

  Pouke M, Ylipulli J, Minyaev I, Pakanen M, Alavesa P, Alatalo T & Ojala T (2018) Virtual Library – Blending mirror and fantasy layers into a VR interface for a public library. 17th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2018), Cairo, Egypt, to appear.

  Holappa H, Ylipulli J, Rautiainen S, Minyaev I, Pouke M & Ojala T (2018) VR application for technology education in a public library. 17th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2018), Cairo, Egypt, to appear.

  Minyaev I, Pouke M, Ylipulli J & Ojala T (2018) Implementation of a virtual reality interface for a public library. 17th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2018), Cairo, Egypt, to appear.

  Chen, Y., Tang, J., Jiang, C., Zhu, L., Lehtomäki, M., Kaartinen, H., Kaijaluoto, R., Wang, Y., Hyyppä, J., Hyyppä, H.,Zhou, H., Pei, L., Chen, R., 2018. The Accuracy Comparison of Three Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-Based Indoor Mapping Technologies. Sensors 18(10), 3228; https://doi.org/10.3390/s18103228

  Virtanen J-P, Kurkela M, Turppa T, Vaaja M, Julin A, Kukko A, Hyyppä J, Ahlavuo M, Edén von Numers J, Haggrén H, Hyyppä H. Depth camera indoor mapping for 3D virtual radio play. PHOTOGRAMMETRIC RECORD. 2018 kesä;33(162):171-195. Saatavuus:, DOI: 10.1111/phor.12239

  Julin A, Jaalama K, Virtanen JP, Pouke M, Ylipulli J, Vaaja M, Hyyppä J, Hyyppä, H. Characterizing 3d city modeling projects: Towards a harmonized interoperable system. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2018 helmi 1;7(2). 55. Saatavuus:, DOI: 10.3390/ijgi7020055

  Hyyppä J, Virtanen J-P, Jaakkola A, Yu X, Hyyppä H, Liang X. Feasibility of Google Tango and Kinect for Crowdsourcing Forestry Information. FORESTS. 2018 tammi;9(1). 6. Saatavuus:, DOI: 10.3390/f9010006

  Alavesa P, Pakanen M, Ojala T, Ojala K, Opoku Asare K, Lehto M & Kukka H (2018) Ludic markers for player-player observation in location based mobile games. Simulation & Gaming, online available. DOI: https://dx.doi.org/10.1177%2F1046878118796056.

  Alavesa P, Pakanen M, Ojala T, Pouke M, Kukka H, Samodelkin A, Voroshilov A & Abdellatif M (2018) Embedding virtual environments into the physical world: Memorability and co-presence in the context of pervasive location-based games. Multimedia Tools and Applications, accepted for publication.

  Calle, M., Alho, P., Benito, G. 2018. Monitoring ephemeral river changes during floods with SfM photogrammetry. Journal of Iberian Geology 44: 355-373. doi.org/10.1007/s41513-018-0078-y

  Vaaja M, Kurkela M, Maksimainen M, Virtanen JP, Kukko A, Lehtola VV, Hyyppä J, Hyyppä H. Mobile mapping of night-time road environment lighting conditions. Photogrammetric journal of Finland. 2018 Dec 20;26(1)

  Virtanen J-P, Hyyppä H, Kurkela Matti, Vaaja MT, Puustinen T, Jaalama K, Julin A, Pouke M, Kukko A, Turppa T, Zhu L, Ojala T & Hyyppä J (2018) Browser based 3D for the built environment. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 13(1):54-76. DOI: https://doi.org/10.30672/njsr.67846.

  Vastaranta, M., Yu, X., Luoma, V., Karjalainen, M., Saarinen, N., Wulder, M.A., White, J.C., Persson, H.J., Hollaus, M., Yrttimaa, T., Holopainen, M., and J. Hyyppä, 2018. Aboveground forest biomass derived using multiple dates of WorldView-2 stereo-imagery: quantifying the improvement in estimation accuracy. International Journal of Remote Sensing, 39(23): 8766-8783. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1492176.

 • 2017

  Alatalo, T., Pouke, M., Koskela, T., Hurskainen, T., Florea, C. & Ojala, T. (2017) Two real-world case studies on 3D web applications for participatory urban planning. 22nd International Conference on 3D Web Technology (Web3D 2017), Brisbane, Australia.

  Bozorg Chenani, S, Vaaja, M, Kurkela, M, Kosonen, I & Luttinen, T. (2017) Target detection distances under different road lighting intensities. European Transport Research Review, vol 9, no. 17.

  Calle, M., Alho, P., & Benito, G. (2017). Channel dynamics and geomorphic resilience in an ephemeral Mediterranean river affected by gravel mining. Geomorphology, 285, 333-346.

  Chen, Y., Zhu, L., Tang, J., Pei, L., Kukko, A., Wang, Y., Hyyppä, J., & Hyyppä, H. (2017) Feasibility Study of Using Mobile Laser Scanning Point Cloud Data for GNSS Line of Sight Analysis. Mobile Information Systems, vol. 2017, Article ID 5407605, 11 pages.

  Georgiev, GV., Yamada, K., Taura, T., Kostakos, V., Pouke, M., Yung, ST. & Ojala, T. (2017) Augmenting creative design thinking using networks of concepts. Proc. IEEE Virtual Reality 2017 (IEEE VR 2017), Los Angeles, CA, USA, 243-244.

  Junttila, S., Vastaranta, M., Hämäläinen, J., Latva-käyrä, P., Holopainen, M., Hernández Clemente, R., Hyyppä, H. & Navarro-Cerrillo, RM. (2017) Effect of forest structure and health on the relative surface temperature captured by airborne thermal imagery – Case study in Norway Spruce-dominated stands in Southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research, vol 32, no. 2, pp. 154-165.

  Kalmari, J., Backman, J. & Visala, A. (2017) Coordinated motion of a hydraulic forestry crane and a vehicle using nonlinear model predictive control. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 133, February 2017, p. 119–127.

  Kasvi, E., Laamanen, L., Lotsari, E., & Alho, P. (2017). Flow Patterns and Morphological Changes in a Sandy Meander Bend during a Flood—Spatially and Temporally Intensive ADCP Measurement Approach. Water, 9(2), 106.

  Kasvi, E., Hooke, J., Vaaja, M., Virtanen, J.-P., Hyyppä, H., Alho, P. (2017) Modern empirical and modelling study approaches in fluvial geomorphology to elucidate sub-bend-scale meander dynamics. Accepted to Progress in Physical Geography.

  Kukka, H., Pakanen, M., Badri, M. & Ojala, T. (2017) Immersive street-level social media in the 3D virtual city: Anticipated user experience and conceptual development. Proc. 20th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW 2017), Portland, OR, USA, 2422-2435.

  Kämäri, M., Alho, P., Colpaert, A., & Lotsari, E. (2017). Spatial variation of river-ice thickness in a meandering river. Cold Regions Science and Technology, 137, 17-29.

  Lehtola, VV., Kurkela, M. & Rönnholm, P. (2017) Radial Distortion from Epipolar Constraint for Rectilinear Cameras. Journal of Imaging, vol 3, no. 1, 8, pp. 1-18.

  Lehtola VV, Kaartinen H, Nüchter A, Kaijaluoto R, Kukko A, Litkey P, Honkavaara E, Rosnell T, Vaaja MT, Virtanen J-P, Kurkela M, El Issaoui A, Zhu L, Jaakkola A, Hyyppä J. (2017) Comparison of the Selected State-Of-The-Art 3D Indoor Scanning and Point Cloud Generation Methods. Remote Sensing 2017 9(8):796.

  Lotsari, E., Kasvi, E., Kämäri, M., Alho, P. (2016) The effects of ice cover on flow characteristics in a subarctic meandering river. Earth Surface Processes and Landforms, online.

  Palonen, T., Hyyti, H., & Visala, A. (2017) Augmented Reality in Forest Machine Cabin. The 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 9-14 July 2017 (IFAC 2017) Tolouse, France.

  Tetri, E., Bozorg Chenani, S., Räsänen, R-S., Baumgartner, H., Vaaja, M., Sierla, S., Tähkämö, L., Virtanen, J-P., Kurkela, M., Ikonen, E., Halonen, L., Hyyppä, H. & Kosonen, I. (2017) Tutorial: Road Lighting for Efficient and Safe Traffic Environments. LEUKOS.

  Vatjus-Anttila, J., Koskela, T., Lappalainen, T., & Häkkilä, J., (2017) Simplification of 3D graphics for mobile devices: Exploring the trade-off between energy savings and user perceptions of visual quality. 3D Research 8:2.

  Virtanen, J.-P.; Kukko, A.; Kaartinen, H.; Jaakkola, A.; Turppa, T.; Hyyppä, H.; Hyyppä, J. (2017) Nationwide Point Cloud—The Future Topographic Core Data. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2017, 6, 243.

  Winsemann, J., Alho, P., Laamanen, L., Goseberg, N., Lang, J., Klostermann, J. (2016) Flow dynamics, sedimentation and erosion of glacial lake outburst floods along the Middle Pleistocene Scandinavian Ice Sheet (northern central Europe). Boreas 45: 260–283.

  Ylipulli, J., Luusua, A. & Ojala, T. (2017) On creative metaphors in technology design: Case “Magic”. 8th International Conference on Communities & Technologies (C&T 2017), Troyes, France.

  Yu, X., Hyyppä, J., Litkey, P., Kaartinen, H., Vastaranta, M. & Holopainen, M. (2017) Single-Sensor Solution to Tree Species Classification Using Multispectral Airborne Laser Scanning. Remote Sens. 2017, 9(2), 108.

 • 2016

  Ahlavuo, M., Hyyppä, H. & Ylikoski, E. (eds) (2016) Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, vol. 32, Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 32 edn.

  Alatalo T., Koskela T., Pouke M., Alavesa P., Ojala T. (2016) VirtualOulu: Collaborative, immersive and extensible 3D city model on the web. Proc. 21st Annual International Conference on 3D Web Technology (Web3D 2016), 95-103.

  Alavesa, P., Lehto ,M., Ojala, K. & Opoku Asare, K. (2016) Here’n There – Location based mobile game exploring the possibilities of location spoofing in game mechanics. Proc. 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2016), Rovaniemi, Finland, 331-333.

  Alavesa P., Samodelkin A., Jääskelä E., Tanskanen R., Li B., Ojala T., Kukka H. (2016) Campus Knights: Situated pervasive display as a window into pseudo-immersive game world. Proc. 5th ACM International Symposium on Pervasive Displays (PerDis 2016), Oulu, Finland, 132-139.

  Cabo, C., Kukko, A., García-Cortés, S., Kaartinen, H., Hyyppä, J., & Ordoñez, C. (2016) An Algorithm for Automatic Road Asphalt Edge Delineation from Mobile Laser Scanner Data Using the Line Clouds Concept. Remote Sensing, 8(9), 7.

  Chen, J., Tang, J., Khoramshahi, E., Hyyppä, H., Kaartinen H. (2016) Scan Matching Technology for Forest Navigation with Mapping Information. Proceeding of PLANS 2016.

  Kauhanen, H., Rönnholm, P. and Lehtola, V.V. (2016) Motorized Panoramic Camera Mount-Calibration and Image Capture. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 3(5).

  Koskela T, Pouke M, Alavesa P, Kukka H, Pakanen M, Alatalo T & Ojala T (2016) Hybrid Avatars – Enabling co-presence in multiple realities. Proc. 21st Annual International Conference on 3D Web Technology (Web3D 2016), Anaheim, CA, USA, 69-72.

  Kukko, A., Kaartinen, H., Virtanen, J-P., 2016. Laser Scanner in a Backpack: the evolution towards all-terrain personal laser scanners. The Global Magazine for Geomatics 1:30, 16-19.

  Lehtola, V., Virtanen, J-P., Rönnholm, P., Nüchter, A., 2016. Localization Corrections for Mobile Laser Scanner using Local Support-Based Outlier Filtering. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, III-4, 81-88.

  Lehtola, V.V., Virtanen, J.P., Vaaja, M.T., Hyyppä, H. and Nüchter, A. (2016) Localization of a mobile laser scanner via dimensional reduction. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 121, pp.48-59.

  Liang, X., Kankare, V., Hyyppä, J., Wang, Y., Kukko, A., Haggrén, H., Yu, X., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Guan, F., Holopainen, M., Vastaranta, M., 2016. Terrestrial laser scanning in forest inventories. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 115, 63-77.

  Liu, J., Hyyppä J., Yu, X., Jaakkola, A., Liang, X., Kaartinen, H., Kukko, A., Zhu, L., Wang, Y., Hyyppä, H., 2016. Can global navigation satellite system signals reveal the ecological attributes of forests?, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 50, 74-79.

  Lotsari, E., Kasvi, E., Kämäri, M., Alho, P. 2016. The effects of ice cover on flow characteristics in a subarctic meandering river. Earth Surface Processes and Landforms, online.

  Matikainen, L., Hyyppä, J., Litkey, P. 2016. Multispectral Airborne Laser Scanning for Automated Map Updating. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume XLI-B3, 323-330.

  Matikainen, L., Lehtomäki, M., Ahokas, E., Hyyppä, J., Karjalainen, M., Jaakkola, A., Kukko, A., Heinonen, T., 2016. Remote Sensing methods for power line corridor surveys. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 119, 10-31.

  Matikainen, L., Hyyppä, J., Litkey, P. 2016. Multispectral Airborne Laser Scanning for Automated Map Updating. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume XLI-B3, 323-330.

  Mazouzi, M., Alavesa, P., Koskela, T. & Ojala, T. (2016) Ghost Hunters: Ambient light and hand gesture utilization in mobile augmented reality games. Proc. 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2016), Rovaniemi, Finland, 365-367.

  Pouke, M., Koskela, T., Günes, S., Matero, M., Ojala, K., Pajukangas, J., Pietikäinen, N. & Ojala, T. (2016) 3D Visualization of a public transportation system. Proc. 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2016), Rovaniemi, Finland, 377-379.

  Rönnholm, P., Liang, X., Kukko, A., Jaakkola, A., Hyyppä, J., 2016. Quality Analysis and Correction of Mobile Backpack Laser Scanning Data. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences 3:1, 41-47.

  Samodelkin, A., Alavesa, P. & Voroshilov, A. (2016) A platform for developing pervasive games for research. Proc. 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2016), Rovaniemi, Finland, 335-337.

  Wang, Y., Hyyppä, J., Liang, X., Kaartinen, H., Yu, X., Lindberg, E., Holmgren, J., Qin, Y., Mallet, C., Ferraz, A., Tor-abzadeh, H., Morsdorf, F., Zhu, L., Liu, J., Alho, P., 2016. International Benchmarking of the Individual Tree Detection Methods for Modeling 3D Canopy Structure for Silviculture and Forest Ecology Using Airborne Laser Scanning. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 54:9, 5011-5027.

  Vaaja, M. T., Virtanen, J-P., Kurkela, M., Lehtola, V., Hyyppä J., Hyyppä, H. 2016. The Effect of Wind on Tree STEM Parameter Estimation Using Terrestrial Laser Scanning. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, III-8, 117-122.

  Winsemann, J., Alho, P., Laamanen, L., Goseberg, N., Lang, J., Klostermann, J. (2016) Flow dynamics, sedimentation and erosion of glacial lake outburst floods along the Middle Pleistocene Scandinavian Ice Sheet (northern central Europe). Boreas 45: 260–283.

  Virtanen, J-P., Hyyppä, H., Ståhle, P., Kalliokoski, S., Kähkönen, K.E., Ahlavuo, M., Launonen, P., Hyyppä, J., Kukko, A., Julin, A., 2016, New value chains to construction. In Achour, N. (Ed.) Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume V – Advancing Products and Services. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18.

  Virtanen, J-P., Kurkela, M., Hyyppä, H., Niemi, S., Kalliokoski, S., Vanhatalo, S., Hyyppä, J., Haggrén, H., 2016. Visualization of building models and sensor data using open 3D platforms. In Nenonen, S., & Junnonen, J-M. (Eds.) Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV – Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18.

  Virtanen, J.P., Hyyppä, H., Hollström, T., Markkula, M., Ahlavuo, M., Salonen, A., Hyyppä, J., 2016. Future of the multidimensional digital built environment. In Kähkönen, K., & Keinänen, M. (Eds.) Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I – Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18).

  Ylipulli, J., Kangasvuo, J., Alatalo, T. & Ojala, T. (2016) Chasing Digital Shadows: Exploring future hybrid cities through anthropological design fiction. Proc. 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2016), Gothenburg, Sweden, article no. 78.

 • 2015

  Calle, M., Lotsari, E., Kukko, A., Alho, P., Kaartinen, H., Rodriguez-Lloveras, X., Benito, G. (2015) Morphodynamics of an ephemeral gravel-bed stream combining Mobile Laser Scanner, hydraulic simulations and geomorphological indicators. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 59(3): 33-57.

  Flener, C., Wang, Y., Laamanen, L., Kasvi, E., Vesakoski, J. M., Alho, P. (2015) Empirical Modeling of Spatial 3D Flow Characteristics Using a Remote-Controlled ADCP System: Monitoring a Spring Flood. Water, 7: 217-247.

  Kaartinen, H., Hyyppä, J., Vastaranta, M., Kukko, A., Jaakkola, A., Yu, X., Pyörälä, J., Liang, X., Liu, J., Wang, Y., Kaijaluoto, R., Melkas, T., Holopainen, M., Hyyppä, H., 2015. Accuracy of Kinematic Positioning Using Global Satellite Navigation Systems under Forest Canopies. Forests 2015, 6:9, 3218-3236.

  Kasvi, E., Vaaja, M., Kaartinen, H., Kukko, A., Jaakkola, A., Flener, C., Hyyppä, J., Hyyppä, H., Alho, P. (2015) Sub-bend scale flow–sediment interaction of meander bends – A combined approach of field observations, close-range remote sensing and computational modelling. Geomorphology, 238: 119-134.

  Kämäri, M., Alho, P., Veijalainen, N., Aaltonen, J., Huokuna, M., and Lotsari, E. (2015) River ice cover influence on sediment transportation at present and under projected hydroclimatic conditions. Hydrological Processes 29: 4738–4755.

  Lotsari, E., Thorndycraft, V., Alho, P. (2015) Prospects and challenges of simulating river channel response to future climate change. Progress in Physical Geography 39: 483-513.

  Lotsari, E., Wang, Y., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Kukko, A., Vaaja, M., Hyyppä, H., Hyyppä, J., Alho, P. (2015) Gravel transport by ice in a subarctic river from accurate laser scanning. Geomorphology 246: 113-122.

  Tang, J., Chen, Y., Kukko, A., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Khoramshahi, E., Hakala, T., Hyyppä, J., Holopainen, M., Hyyppä, H​., 2015. SLAM-Aided Stem Mapping for Forest Inventory with Small-Footprint Mobile LiDAR. Forests 2015, 6:12, 4588-4606.

  Yu, X., Hyyppä, J., Karjalainen, M., Nurminen, K., Karila, K., Vastaranta, M., Kankare, V., Kaartinen, H., Holopainen, M., Honkavaara, E., Kukko, A., Jaakkola, A., Liang, X., Wang, Y., Hyyppä, H., Katoh, M., 2015. Comparison of Laser and Stereo Optical, SAR and InSAR Point Clouds from Air- and Space-Borne Sources in the Retrieval of Forest Inventory Attributes. Remote Sensing 7:12, 15933-15954.

combat mediassa

Characterising Activities in 3D City Modelling – The Quest for the Big Picture (GIM International 5.10.2018)

Virtuaalimallit tulevat kulttuuri- ja taidetapahtumien suunnitteluun – Voit jo etukäteen saada selville, miltä suosikkibändin keikka kuulostaa ja näyttää (Tekniikka ja Talous 28.1.2018)

Innovaatioekosysteemit syntyvät vuorovaikutuksesta (Tietoasiantuntija 2-3/2018)

Täsmämetsätalous tulee – tietoa hoidon tarpeesta jopa yksittäisen puun tasolla (Tekniikka ja Talous 23.10.2017)

Autonomous 3D Modelling of Indoor Spaces – A Comparison of Mobile Indoor Scanning Methods. (GIM International Magazine 10/2017)

3D-karttatuotanto siirtyy vihdoin mustavalkomaailmasta väri-TV-aikaan – lupaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä (Tekniikka ja Talous 31.8.2017)

3d-mallit ja virtuaalilasit kertovat kaupungin tulevaisuudesta (Tekniikka ja Talous 10.8.2017)

Miljoonista pisteistä sentintarkka malli: Jokiuomien älykäs mallintaminen auttaa tulvasuojelussa ja pelastustehtävissä (Tekniikka ja talous 18.4.2017)

Tarkempaa metsätietoa. Hakkuukoneesta metsätiedon kerääjä (Luonnon varassa 1/2017)

Pistepilvet tulevat rakennetun ympäristön 3D-mallien rinnalle – reaaliaikainen seuranta monimutkaisistakin ympäristöistä (Tekniikka & Talous 3.4.2017)

Pistepilviteknologia mullistaa metsätaloutta – metsäkoneissa tapahtumassa teknologiamurros (Tekniikka ja talous 27.1.2017)

Mitä jos muutkin näkisivät sen mitä sinun autosi näkee? (Tekniikka ja talous: 1.12.2016)

Reittivalintojen vertailu siirtyy kolmiulotteiseen virtuaalimalliin (Kuljetus & Logistiikka 4/2016)

Autonomiset ajoneuvot ja laserkeilaus (Maankäyttö: 4/2016)

“Teknologiageoilua” parhaimmillaan – Intergeo 2016 (Maankäyttö: 4/2016)

Kymmenen haastetta rakennus- ja kiinteistöalan digitalisointiin (Maankäyttö: 3/2016)

Virtuaalitapahtumat kiinteistöjen elävöittäjinä (Maankäyttö: 3/2016)

Pistepilvillä digitalisoitua 3D-Suomea (Maankäyttö: 2/2016)

Kulttuurista 3D:n suurkäyttäjä (Maankäyttö 2/2016)

Aalto-yliopiston 3D- ja valokuvausstudioissa panostetaan tutkimusyhteistyöhön ja virtuaalisuuteen (Maankäyttö 1/2016)

Historia herää eloon (Metsä.fi 2016)

Uusi tekniikka skannaa metsästä oksanreiätkin (Kauppalehti: 17.5.2016)

Itseohjautuvaa autoa voi ajaa vaikka sokea – Tällaiseen tekniikkaan se perustuu. (Yle 11.9. 2016)

Hubiikilla uudenlaisia kehittämismahdollisuuksia (Maankäyttö 4/2015)

Hackathon rantautuu maankäyttöalalle (Maankäyttö 3/2015)

Tarkka väylien ja tieympäristöjen mallinnus kohtaa pian kuluttajat (Tie ja liikenne 8/2015)