Muutokset virtauksissa, rankkasateet, lämpötilojen vaihtelu ja ihmistoiminta aiheuttavat muun muassa muutoksia ja eroosiota jokiympäristöissä. Niitä on tutkittu viime vuosina menestyksekkäästi sijoittamalla laserkeilauslaitteisto veneeseen tai tutkijan selkäreppuun. Laitteisto hyödyntää paikannusteknologiaa, jonka avulla voidaan tehdä etäisyyshavaintoja liikkuvalta alustalta erittäin tarkasti. Nopeutensa ja tarkkuutensa ansiosta teknologia mahdollistaa myös pienen aikavälin eroosio- ja kasautumisprosessien kartoituksen uomassa.

 

Liikkuvalla laserkeilaustekniikalla saadaan entistä nopeammin tietoa muutoksista maanpinnan korkeudessa. Monivuotiset ja kolmiuloitteiset aineistot mahdollistavat jokiympäristön muutosten havainnoinnin ja eroosioprosessien tulkinnan uudella tarkkuudella. Tekniikalla voidaan tarkastella myös siltojen ja patojen yhteydessä tapahtuvia pieniä liikkeitä, joita ei ole perinteisillä mittausmenetelmillä pystytty havaitsemaan luotettavasti. Aikaisempaa pienempien muutosten havainnointi mahdollistaa tehokkaan eroosioherkkien alueiden paikantamisen ja eroosiosta aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemisen. Näin pystytään myös suunnittelemaan kestävämpiä, edullisempia ja ympäristöystävällisiä rakennusprojekteja tulevaisuudessa jokiympäristöjen rakennuspaineen kasvaessa.

 

Ajantasaiset jokiympäristöä kuvaavat 3D-mallit ovat hyödyllisiä myös silloin, kun arvioidaan tulvariskiä ja -vaaraa. Tarkan korkeusmallin muodostaminen perinteisillä menetelmillä on hidasta ja jo senttimetrien korkeussuuntainen virhe korkeusmallissa saattaa aiheuttaa kymmenien metrien vaakavirheen tulvariskikartassa.