3D-kaupunkimallit helpottavat osallistumista

3D keilaniemi

Kaupungit kasvavat ja muuttuvat. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan näitä muutoksia. Kaavoittajat ja suunnittelijat tarvitsevat työkaluja, joilla voidaan havainnollistaa kaupunkeja jo rakennusvaiheessa, vauhdittaa investointeja ja ehkäistä viivästyksiä rakennusprosessissa.

Pointcloud-hankkeessa kehitetään avoimella alustalla toimivia 3D-kaupunkimalleja, joita voidaan käyttää suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja palveluiden tuottamiseen.

Havainnollistavien 3D-kaupunkimallien avulla muutoksista voidaan viestiä erilaisten kaupunkitilaa käyttävien ryhmien kanssa asukkaista päättäjiin ja rakennusliikkeisiin. Eri käyttäjäryhmien on helpompi suhtautua muutoksiin, kun he pääsevät tarkastelemaan ja arvioimaan niitä 3D-malleista.

Hankkeessa tuotettavat 3D-kaupunkimallit ovat kaikille avoimia. On toivottavaa, että ne sysäävät liikkeelle palvelukehitystä ja synnyttävät digitaalista liiketoimintaa kaupungeissa.