Suurimmat autovalmistajat ovat ilmoittaneet, että vuoteen 2020 mennessä uusissa autoissa on laserkeilausjärjestelmä. Silloin saamme jatkuvasti päivittyvää moniulotteista tietoa teiden kunnosta ja tienvarsiympäristöistä. Tiedämme tarkkaan, millaisia uria tiessä on ja mitä sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee. Nykyisin tien kunnon kartoittamiseen käytetään siihen erikoistuneita ajoneuvoja, joista saamme lähinnä tietoa vain tienpinnasta.   Tulevaisuudessa yleistyvät itseohjautuvat autot tarvitsevat valtavasti tietoa ympäristöstään toimiakseen turvallisesti. Autojen pitää pystyä tunnistamaan tarkkaan, millaisessa ympäristössä ne liikkuvat.   Pointcloud-hankkeessa tutkitaan, miten tieympäristöihin liittyvää dataa, jota autot pian keräävät, voidaan käyttää hyödyksi teiden kunnossapidossa ja turvallisuuden lisäämisessä. Tietoa keräävät autot synnyttävät uusia yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, kun tilannetietoja jaetaan eri toimijoiden kesken.