Pointcloud-hankkeessa tehdään vertailututkimusta laserkeilaamiseen liittyvistä mittausmenetelmistä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vertailututkimuksissa tuotetaan puolueetonta tietoa siitä, miten hyvin eri tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kehittelemät mittausmenetelmät toimivat. Tutkimuksen järjestäjä tarjoaa aineiston tai testikentän ja osallistujat testaavat niillä omia menetelmiään. Menetelmien vertailu on vaikeaa, ellei niitä testata samoilla aineistoilla tai testikentillä.  Vertailututkimukset ovat tärkeä työkalu algoritmien kehittelijöille. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä huippujulkaisuissa.

Konsortion tutkijat johtivat hiljattain vertailututkimusta liittyen liikkuviin laserkeilausjärjestelmiin. Pointcloud-hankkeen piirissä tuotetaan vertailututkimus muun muassa sisätilamallinnusmenetelmistä.